Visie

Hottentot droomt van een wereld waarin kinderen en jongeren hun eigen omgeving vormen. Dat zij daarin het initiatief nemen, dat ze leidend zijn bij de uitvoering en dat ze vervolgens gezamenlijk zorg dragen voor die omgeving. Volwassenen coachen en sturen bij waar nodig. En natuurlijk geven ze van tijd tot tijd het goede voorbeeld door zelf ook initiatieven op te zetten. Overheden scheppen randvoorwaarden en zorgen voor financiële steun. Hottentot is daarbij de bruggenbouwer, de ‘linking pin’: we brengen de betrokkenen bij elkaar, zorgen dat alle belangen op tafel komen (hoe tegengesteld ze ook zijn), dat er uiteindelijk 1 of 2 gezamenlijke belangen overblijven die vervolgens door partijen samen verder uitgewerkt en tenslotte uitgevoerd worden.

Als er woorden als ‘participatie project’, ‘burgerinitiatief’, ‘inspraak’, ‘wijkaanpak’ of ‘gebiedsontwikkeling’ vallen, dan moet het vanzelfsprekend zijn dat iemand zegt: ‘nu moeten we Hottentot bellen!’

Foto Michelle Muus

Stichting Hottentot ontwikkelt momenteel een lesprogramma voor techniek dat wordt aangeboden aan scholen voor primair en secundair onderwijs.

Hottentot zoekt verbinding en bouwt bruggen tussen onderwijs en praktijk!

 

 

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers